Skoči na glavno vsebino

Sovica v vrtcu

Knjižničarke pripravijo seznam knjig, vsaj 50 naslovov (in po več izvodov) po priporočilih bralne značke. Seznam je enoten za vse skupine vrtca, sestavljen je po priporočilih (slovenski, tuji avtorji, strokovno, nestrokovno gradivo), gradivo je označeno za starostni skupini 0-3let in 3 in več let, in pripravljeno v posebnem kotičku. Gradivo označimo z nalepko – tako da otroci in starši brez težav izberejo gradivo. V knjižnici pripravijo tudi plakate in letake za posamezni oddelek vrtca. Vsak oddelek prejme svoj plakat s seznamom knjig in tabelo, kamor se vpišejo imena in priimki otrok v skupini, ter se označijo prebrane knjige. Zraven plakata prejme skupina ročno lutko SOVICO, s pomočjo katere pripovedujejo. Predvidoma v mesecu oktobru ali novembru (po predhodnem dogovoru) v knjižnici pripravijo pravljično uro za posamezne skupine vrtca in po pravljici vsaka skupina prevzame plakat, letake in sovico ter jih odnese s seboj v vrtec, v knjižnici si ogledajo kotiček s knjigami. Vzgojiteljice v vrtcu spodbujamo pripovedovanje pravljic (če je pripovedovanje posameznikom težava, lahko tudi kaj narišejo) in označijo število prebranih knjig pri otrocih na plakatu. Vsak otrok, ki v času od oktobra do junija pripoveduje vsaj 2 knjigi – je uspešno osvojil predšolsko bralno značko.

Zaključek bralne značke je predvidoma v juniju in sicer tako, da posamezne skupine vrtca po dogovoru prihajajo v knjižnico. Pripravijo nam kratko predstavo z lutkami in vsak otrok, ki je prebral vsaj 2 knjigi, prejme pohvalo in medaljo za osvojeno predšolsko bralno značko.

Dostopnost