Skoči na glavno vsebino

Prva zaposlitev

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V ŠOL. LETU 2019/20 IN 2020/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 22. 11. 2019 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov.

Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto mesto pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok. Na razpisu smo bili uspešni.  Ker so bili vrtci po Sloveniji zaradi razglašene epidemije zaprti dlje časa, je pomočnica vzgojiteljice začetnici Maja Gudlin pričela svoje delo v vrtcu opravljati 15. 6. 2020 in ga bo zaključilila 15. 12. 2020.
Maja Gudlin bo tekom svojega dela pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in opravile vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Ravnatelj,
Leo Čelofiga, prof.

Dostopnost